Социални кооперативи в Италия, СГО в България
СГО в България
Социални кооперативи в Италия
Сдружение „Дете и пространство”
гр. София
www.childandspace.com
СНЦ Възможност
гр. София
www.possibile.org
Street Dance Zoom - Варна
гр. Варна
https://www.facebook.com/pages/SDZ-Street-Dance-Zoom/1376659255936343
Агенция за икономическо развитие - Варна
гр. Варна
www.veda-bg.eu
Агенция за социално развитие „ВИЖЪН”
гр. Варна
www.vision-bg.com
Асоциация „ДЕМЕТРА”
гр. Бургас
www.demetra-bg.org
Асоциация „Корпоративна Социална Отговорност - България”
гр. София
www.csrbg.com
НЧ „Родина - 1860”
гр.Стара Загора
www.rodina-bg.org
Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения
гр. Варна
www.sdrujenie.com
Сдружение „Алианс за прогрес”
гр. Бургас
www.bogoridi.com
Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие”
гр. Нови пазар
www.sosnpazar.dir.bg
Сдружение „ВИА СИВИК”
гр. София
www.viacivic.org;
Сдружение „Дамско Иновативно ателие ДИВА”
гр. Варна
www.ngodiva.alle.bg
Сдружение „Женска Алтернатива за Независимост, Етническа, Толерантност и Асоцииране”
гр. Разград
www.janeta.bg
Сдружение „ИМКА”
гр. Пловдив
www.plovdiv.weebly.com
Сдружение „Лаурус”
гр. София
www.laurus-bg.org
Сдружение „ЛГБТ”
гр. Пловдив
www.lgbt_plovdiv.ngobg.info
Сдружение „Наш свят”
гр. Варна
www.ourworld.hit.bg
Сдружение „Нов път”
с. Хайредин
www.newroad-hajredin.org
Сдружение „Съучастие”
гр. Варна
www.sauchastie.org
Сдружение „Феникс 2009”
гр. Варна
www.phoenix2009.ngobg.info
Сдружение „Щастие за всеки”
гр. София
www.barosauto.com
СНЦ МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен
гр. Бяла, област Варна
www.flag-byala.org
СНЦ Свободно информационо общество
гр. Бяла, област Варна
www.ssio.org
СНЦ „Верония Настоиник”
гр. Бургас
www.verniatnastoinik.org
СНЦ „Младежки Информационен Доброволчески Център”
гр.Варна
www.mikcvarna.com
СНЦ „Партньори-Дупница”
гр. Дупница
www.1oflads.com
Фондация „Качество на живот”
гр. Пловдив
www.qol-foundation.org
Фондация „Национален алианс за работа с доброволци”
гр. Пловдив
www.navabg.com
„Център Мария”
гр. Горна Оряховица
www.centermaria.org